Глобален играч в бизнеса с Хранителни концепции

Бързо растящ лидер в сферата на обслужването с храни, с отдадени специалисти по целия свят за надеждно и привилегировано партньорство.  

С фокус върху качеството и оперативното съвършенство, ние предлагаме силно портфолио от брандове, включително брандове на партньори - от световни марки до местни фаворити - и вътрешни марки, покриващи целия спектър на предлагането на храни и нуждите на клиентите. 

За да отговори на спецификациите и ограниченията на определени местоположения, Лагардер Травъл Ритейл предлага отличителни концепции със силно чувство за място. 

Собствени марки в България