Мениджмънт

Стефан Пикар

Регионален Мениджър Румъния и България

Младен Йорданов

Изпълнителен Директор България

Даниел Димитров

Финансов и Административен Директор

Сергей Драгулев

Директор отдел „Свежи Храни“

Мария Кузманова

Мениджър „Човешки Ресурси“

Атанас Цвятков

Оперативен Мениджър