Търсите приключение? Тук започва вашето приключение.

Търсим таланти, които непрекъснато се самопредизвикват и използват своите предприемачески нагласи, за да предоставят най-доброто във всичко, което правят. От нашите корпоративни офиси до ниво продажби, нашите разнообразни и ориентирани към резултатите екипи се стремят да предоставят първокласни услуги на клиентите ни. Ние помагаме на нашите служители да развият кариерата си, като достигнат нови възможности, подобрят уменията си и като признаваме техните успехи. Ангажираността и благосъстоянието на нашите служители са най-важни.

Културно многообразие

Разновидностите на нашите екипи, тяхната отвореност към различни култури и произход и способността им да се адаптират към бързо променящата се среда са ключови за предоставяне на опит от световна класа на всеки пътник.

Ние вярваме, че половото и културно многообразие в нашите екипи е възможност за растеж и иновации. Ние предлагаме разнообразна и приобщаваща среда, за да дадем възможност на хората да бъдат уверени и да преуспеят в работата си, независимо от техния произход. Работата в Лагардер Травъл Ритейл ще ви даде възможност да се срещнете с голямо разнообразие от колеги, клиенти и бизнес партньори в международна среда.

Нашата политика за набиране на персонал се основава на уменията на хората да гарантират еднакви възможности за заетост и развитие през цялата кариера на служителите.

Разнообразието и приобщаването са един от стълбовете на нашата стратегия за Корпоративна социална отговорност.

Предприемаческо мислене

Индустрията за търговия с бързооборотни стоки представлява динамично развиваща се среда, от която се изисква непрекъснато да предизвиква себе си, за да разработи и предостави нов вид пазаруване за клиентите.

Нашите местни дружества изискват всеки да носи отговорност, да бъде гъвкав и да мисли нестандартно, за да може да се предвидят промените и да се разработят нови подходи за работа.

Ние насърчаваме хората да използват своите таланти и да се подкрепят взаимно в постигането на единната цел – по-голям успех.

Професионални възможности

Нашите служители са в основата на това, което правим, ние се ангажираме да им предложим стимулиращи възможности за кариера и признание на техните успехи.

Работата в Лагардер Травъл Ритейл е началото на едно приключение с многобройни възможности за кариерно развитие, достъпни в цялата група, надминаващи географските и културните граници.

Като единствен търговец на дребно, работещ в три сегмента от дейности (Travel Essentials, Duty Free & Fashion, Foodservice), предлагаме широка гама от възможности за кариера на настоящи и бъдещи служители.

Ние предлагаме не само работа, в която ще използвате вашите умения, но и възможност да подобрите професионалния си опит като се учите от други.

Умения и обучение

Винаги се стремим да подобрим бизнес и управленските умения на нашите служители за по-нататъшно развитие на кариерата им.

За да подкрепяме непрекъснато развитието на уменията на висшите мениджъри и високопотенциалните служители на Групата, ние разработихме Lagardère Travel Retail Academy. Вдъхновена от учебни експедиции, програмата съчетава академично обучение, предоставено от международно известни експерти и открития в областта. Тя събира участници от различни географски райони, за да подкрепи разнообразието от мисли и споделянето на най-добри практики.

Ние предлагаме сертифицирано обучение по ISO 9001 от Bureau Veritas за нашите Duty Free и Fashion екипи, отговарящи за продажбите и от AFAQ за нашите мениджъри от Travel Essentials и Foodservice, за да осигурим общ стандарт в нашите мрежи.

Кариери

В България Лагардер Травъл Ритейл управлява търговската си мрежа от Централен офис в София и набира персонал също и за обектите си на летище Варна и летище Бургас. За да поддържаме мрежата си от търговски обекти и да развиваме и популяризираме своята дейност, постоянно търсим служители, които са истински посланици на нашите търговски концепции. Ако желаете да работите за Лагардер Травъл Ритейл в България, може да се свържете с отдел Човешки ресурси.