КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Като част от компания, оперираща в 35+ страни на 5 континента, с персонал от над 22 000 служители, обслужващи стотици хиляди пътници всеки ден, ние сме сeриозно ангажирани с корпоративната социална отговорност. 

Нашата група е лидер по отношение на решаването на екологични и социални въпроси, свързани с дейностите в търговията на дребно. 

По-долу са представени няколко примера за нашите инициативи, които илюстрират активното ни участие и сериозен ангажимент към корпоративната социална отговорност

Намаляване на въздействието върху околната среда

Още в ранната фаза на архитектурно проектиране на нашите търговски обекти екипите ни се стремят да намерят иновативни и енергийно ефективни решения.

  • Търговските ни обекти са оборудвани с най-съвременна технология за пестене на енергия и контрол на температурата през цялата година. Решенията ни за осветление са специално оптимизирани за икономия на енергия с подходящо позициониране на електрически крушки и използването на светещи материали и светлинни отражатели. 
  • Логистичните потоци са оптимизирани за намаляване на въглеродния ни отпечатък: усъвършенстваното управление на маршрутите за доставка и споделеното управление на поръчките намаляват броя на изминатите километри. 
  • Поддържаме електронен архив на документи и непрекъснато се стремим да намаляваме ползването на хартия и рециклиране на използваната такава. 
  • Изключваме техниката и електрониката в края на работния ден навсякъде, където не се налага използването й. 
  • До края на 2020г. прекратяваме използването на пластмасови изделия като сламки за пиене, бъркалки, чаши, чинии и прибори за еднократна употреба във всички наши обекти в България. Пластмасовите продукти ще бъдат заменени с алтернативни аналози, направени от рециклируеми материали.
  • От 2017г. участваме в кампания, свързана с набирането на средства чрез събиране на пластмасови капачки в част от мрежата на Лагардер Травъл Ритейл в България с крайна цел да се подкрепят дейности, които помагат на животни, пострадали от насилие и нехуманно отношение. Преди това, в периода 2013-2017г., подкрепихме кампанията „Капачки в действие“ на фондация „Идея в Действие“ за обзавеждане с електрически уреди на различни домове в страната за деца, лишени от родителска грижа. 

Безопасност на храните

Не правим компромис с качеството на храната и здравето на нашите клиенти!

Необходимо е познаване на високотехнологични производствени техники и способност за разпознаване на качеството, както и познаване на многобройни правила, свързани с хигиената и безопасността на храните. 

Всяка година се извършват сeриозни одити във всички заведения за хранене на Лагардер Травъл Ритейл в България от страна на одитиращата организация „Bureau Veritas“ за изготвяне  на планове за действие и цели за подобряване.  

Тъй като безопасността на храните е отговорност на всеки, всеки член на персонала, включително мениджмънта на направление Хранителни концепции, също е преминал обучение, което подчертава важността на темата. 

Проследимост на продукта

До 2025г. Лагардрер Травъл Ритейл се ангажира да спре използването на продукти, съдържащи яйца или яйчни субстанции, произведени от кокошки, отглеждани в клетки, в мрежата си от обекти в цял свят, включително и в България.

Това решение е резултат от тясното сътрудничество с френската благотворителна организация L214 и The Humane League. 

Тези организации се стремят да намалят лошото отношение към животните, конкретно чрез подобряване на условията, в които те са отглеждани. В близко бъдеще  групата ще разшири действията си към други категории чувствителни хранителни продукти и е в процес на оценка на екологичните и социални резултати на доставчиците си в сътрудничество с независимата организация Ecovadis. 

 

 

Социални инициативи

 

Лагардер Травъл Ритейл се гордее с възможността редовно да подкрепя хуманитарните организации по света. Например, в България редовно си партнираме с фондация BCause. От 2011г. всяка година екипът посвещава поне един работен ден в полза на обществено полезна или благотворителна кауза.

  • Ден в полза на обществото за Национален Военноисторически музей в София

  • Ден в полза на обществото за децата, посещаващи Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач“ в София

  • Ден в полза на обществото за облагородяване на Вазовата пътека и достъпа до водопад Скакля

  • Ден в полза на обществото за Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София