ПРЕГЛЕД

Уникално позициониране за максимално увеличаване на възможностите за растеж  

Лагардер Травъл Ритейл прилага уникален цялостен подход при разработване и изпълнение на индивидуални решения за оптимизиране активите на наемодателите с фокус и адаптираност към нуждите на клиента. 

Целта ни е да надхвърляме очакванията на клиенти и партньори, всеки ден: 

  • като предлагаме незабравимо преживяване от пазаруването и обслужването с храни 
  • като се приспособяваме към всяка среда и специфичните нужди на клиентите 
  • като постоянно прилагаме иновативни решения за качествено обслужване на клиентите 
Експерт в търговията на дребно с бързо-оборотни стоки и храна

Опит в оперативната дейност с грижа за клиента

Предпочитан партньор

Стремим да удовлетворим очакванията на нашите наемодатели и партньори

Развитие на търговската мрежа

Внимателно подбираме локациите за бъдещите си обекти, като ги наемаме чрез тръжни процедури или придобивания

Гъвкава и ефективна организация

Разчитаме на глобалната и локалните организации за оптимална ефективност

Нашите марки в България

НАШИТЕ МАГАЗИНИ В БЪЛГАРИЯ

Присъствие в 31 градa