Ценности

Нашата компания, с история от преди повече от 160 години, е изградена  върху силни основни ценности, които непоколебимо остават наши ръководни принципи в стремежа ни да растем и постигаме целите си. 

Тези ценности са в основата на всички наши действия и са неразделна част от бизнеса. 

placeholder

Екипен Дух

Работим заедно за постигане на целите и подкрепяме всички наши партньори.

placeholder

Адаптивност

Ние сме адаптивни и гъвкави. Възприемчиви сме и сме способни да реагираме бързо.

placeholder

Иновативност

Мислим нестандартно, за да предвидим промените и да разработим нови подходи и решения.

placeholder

Съвършенство

Постоянно предизвикваме себе си да постигаме най-доброто във всичко, което правим.

placeholder

Ентусиазъм

Стараем се да насърчаваме хората да разгръщат талантите си.

placeholder

Етичност

Постоянно демонстрираме и доказваме почтенност, надеждност и доверие.