Lagardère Travel Retail удостоверява, че обектът отговаря на най-високите стандарти по отношение на Хигиена и Безопасност на Храните

Lagardère Travel Retail certifies that this food outlet complies with the highest standards in terms of Hygiene & Food Safety

 


1. Дезинфекциращ гел е на Ваше разположение на касовата зона

2. В обекта има комуникация, насърчаваща социалното дистанциране

3. Възможно е безконтактно плащане до 50/100 лева

4. Нашият персонал e обучен да спазва добрите хигиенни практики

5. В обекта се извършват регулярни одити относно спазване на добрите хигиенни практики от сертифицирана лаборатория

6. Прилага се протокол за почистване и дезинфекция в обекта, минимум на всеки 2 часа

7. За Вашата сигурност е монтирана плексигласова преграда на касата

8. Персоналът носи маски, ръкавици и мие и/или дезинфекцира ръцете си на всеки 30 минути

 


1. Hydroalcoholic gel available at cash desk

2. Dedicated communication to encourage social distancing

3. Contactless payment up to 50/100 BGN

4. Our staff is trained to follow hygiene good practices

5. Regular audits carried out by an external Laboratory

6. A protocol for cleaning and disinfection is applied at least every 2 hours

7. Plexiglass window displayed at each cash desk

8. All staff wear masks, gloves and wash and/or disinfect their hands every 30 minutes