Новини

18 април 2018

Лагардер Травъл Ритейл България спечели конкурса на ICT Media за IT проект на 2018 в категория Транспорт и Логистика

Конкурсът беше организиран за 15-та година от ICT Media, водещ издател в областта на Информационните и Комуникационни технологии в България.

Целта на конкурса е да представи най-важните и ефективни IT проекти, осъществени през последните 12 месеца, и да популяризира опита на българските фирми в разработването и внедряването на IT решенията в страната.

Номинирани бяха 24 IТ проекта, 9 от които са реализирани в публичния сектор в организации от централната администрация, общините и образованието. Останалите 15 проекта са реализирани в корпоративния сектор в компании, работещи в областта на търговията, логистиката и транспорта, банки и финансови институции, телекомуникации. Журито включва авторитетни професионалисти от различни организации и браншове.

Лагардер Травъл Ритейл България участва в конкурса с реализирани през 2018 година проекти в страната, свързани с подобряване на закупуването, контрол на стоките и контрол и оценка на резултатите за търговските обекти на компанията.

Store Replenishment Application – разработено на базата на Microsoft PowerApps и използвайки приложения на Майкрософт, работещи върху база данни Azure, приложението дава автоматично предложение за закупуване на стоки въз основа на историческите данни за продажбите и очакваната дата на доставка. След окончателното одобрение, поръчката за доставка автоматично се изпраща по комуникационния канал EDI до доставчика и се импортира в BackOffice модула.

In-Store Execution Application – Дигитализация на контрола върху управлението на търговския обект, комбинирайки различни платформи и инструменти като PowerApps, PowerBi, OneDrive и Azure Database, това приложение помага на оперативния отдел в ежедневната му работа, осигурявайки мобилност и безкнижни операции.