КОНТАКТИ

Всички полета отбелязани с * са задължителни 

Лагардер Травъл Ритейл ЕООД 

ул. „Оборище“ № 5, ет. 5 
София, 1504 
България 
+359 2 950 24 45 

Информацията, събрана от този формуляр, подлежи на компютърна обработка, въз основа на Вашето съгласие за управление на въпроси и искания, получени чрез уебсайта Lagardere-tr.com. Полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни - непопълването им прави невъзможно обработването на заявката. Получателят на данните е Комуникационният отдел на Lagardère Travel Retail. Данните се обработват за времето, необходимо за правилна обработка на Вашата заявка и след това се изтриват. В съответствие с приложимите разпоредби имате право да оттеглите своето съгласие, както и достъп, коригиране, изтриване, възражение, ограничение и преносимост на Вашите данни към трети страни, ако е приложимо, както и способността да задавате насоки за съдбата на Вашите данни след смъртта Ви. За повече подробности относно начина, по който управляваме данните и за да разберете как можете да упражнявате правата си, моля, прочетете нашата Политика за поверителност тук.