Новини

02 декември 2019

Благотворителен коледен базар

На 05.12.2019 г. Лагардер Травъл Ритейл ЕООД посвещава деня си в полза на обществото на децата от Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“, организирайки благотворителен коледен базар.
Набират се средства за физкултурния салон на ЦСОП „Едуард Сеген“.
Учебното заведение е за деца със специални образователни потребности – различни увреждания на централната нервна система, множество увреждания, обхващащи двигателния апарат и други, водещи до умствени затруднения и обучителни трудности.
Екипът на Лагардер Травъл Ритейл ЕООД подкрепя центъра, подготвяйки ръчно изработени коледни играчки, сувенири и подаръци, както и коледни десерти от специалния асортимент на “ONDA”.
Родителите на децата също участват в подготовката с изработването на коледни аксесоари.
Община „Надежда“ е партньор в организирането на благотворителната коледна инициатива.
Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на оборудване за физкултурния салон на ЦСОП с уреди и пособия, способстващи двигателната дейност на децата.