Ускоряване на иновациите

Реален подход за ускоряване на иновациите в Лагардер Травъл Ритейл 

Иновациите са важна част от нашата култура. Винаги сме били ангажирани да надхвърляме очакванията на нашите партньори, но бизнес средата и очакванията на клиентите ни се движат напред с невероятна скорост. За да сме сигурни, че може да отговорим адекватно на тези очаквания и да заявим още по-уверено нашата обвързаност с иновациите, създадохме специален корпоративен екип за ускоряване на иновациите. 

Фокус

Вярваме, че иновациите са изпълнение на целенасочени инициативи, създаващи добавена стойност, както за нашата компания, така и за нашите клиенти. Прилагаме иновативни решения за подобряване на цялостното преживяване в пазаруването и подобряване на оперативната ни ефективност.

Амбиция

Амбицията ни е да насърчаваме смелостта и нестандартното мислене в цялата компания в полза на нашите клиенти. Този подход има за цел да даде възможност на нашите сътрудници да се осмелят да изпитват нови хоризонти, всеки ден.

Стратегия

Стратегията ни за иновации е оказване на подкрепа за стартиране и изпълнение на иновационни проекти, съкращавайки времето им за реализация на пазара. Постигането на тази цел се гради на 3 основни елемента: екипност, отвореност и ускоряване.

Eкипност

Създаване на глобална и местна общност за иновации

Общност на Посланиците на иновации 

Подкрепяме вътрешна глобална общност, посветена на иновациите. Посланиците на иновации са наши служители в отделните държави и бизнес направления, които са обучени и имат съществена подкрепа да разгърнат и улеснят иновациите на местно ниво, споделяйки най-добрите практики в световен мащаб. С повече от 20 членове, тази нарастваща общност се разпространява в цялата Група и гарантира, че подходът за иновации ефективно се справя с местните бизнес предизвикателства, като същевремено се възползва от капацитета на Групата.

Отвореност

Свързване с иновационната екосистема, за да сме в крак с новите тенденции и открития

Развитие на партньорства за иновации 

Развиваме партньорства в рамките на групата, за да увеличим гъвкавостта си и да укрепим способността си за сътрудничество с иновационната екосистема. Тези сътрудничества са свързани с три основни цели, с фокус върху постигането на конкретни  осезаеми резултати: 

  • 1. Разширяване на сътрудничеството с важни start-up компании за ускоряване на  иновационните ни инициативи. 
  • 2. Съблюдаване и действие в съответствие с най-новите тенденции в нашата индустрия, за да поддържаме статута си на предпочитан партньор.
  • 3. Осигуряване на допълнително обучение на служителите ни, за да гарантираме, че корпоративната ни култура е по-иновативна от всякога.

Ускоряване

Насърчаване на развиването на умения за бързо тестване и внедряване на идеи

Иновативни методи 

Внедряваме нови начини на работа и иновативни методи, за да дадем възможност на   служителите ни бързо да тестват своите идеи, да ги разгърнат, ако дават резултат, и да се учат от тях, ако не успеят.  Програмите за обучение и глобални инициативи са адаптирани и ориентирани към клиента, и се разработват в групата с една цел: да се съкрати времето за реализиране на пазара и да се отговори на очакванията на партньори и клиенти по-бързо от всякога. 

Награда за иновативен проект в България

Ангажираността на групата в областта на иновациите вече получава популярност и признание в България. Лагардер Травъл Ритейл в България спечели първо място за IT проект на 2018 година в категория „Транспорт и логистика“ на престижен конкурс, организиран на национално ниво за иновативни IT проекти. Екипът в България получи награда за два успешно внедрени проекта, касаещи подобряването на работата при поръчка на стоки– тютюневи изделия в цялата търговска мрежа в страната (Store Replenishment Application) и контрол на работата на всички над 120 търговски обекта в страната (In-Store Execution Application).